Ansökan
OBS! Om du vill utöka ett befintligt lån hos oss, fyll endast i det belopp du vill utöka lånet med!
Vänligen notera att beviljat lånebelopp kan vara lägre än sökt lånebelopp.

Lånet måste vara avbetalt innan den yngsta låntagaren fyller 71 år

Huvudlåntagare
Medlåntagare

Jag har en medlåntagare.

Jag/vi intygar att uppgifterna i låneansökan är riktiga och att jag/vi har tagit del av Allmänna lånevillkor. I samband med ansökan godkänner jag/vi att en kreditupplysning inhämtas. Vid ett eventuellt avslag på min ansökan godkänner jag/vi att bli kontaktad(e) av Credex samarbetspartner för hjälp med ansökan om lån hos annan långivare samt att mina/våra personuppgifter (inklusive personnummer) och ansökt belopp överlämnas till samarbetspartnern för behandling.

Vi tillämpar individuell räntesättning 8,95 %–25,95 %. Effektiv ränta beräknad vid exempelräntan 12,63 % vid lånebelopp 40 000 kronor och en återbetalningstid på 5 år är 14,88 %. För att ansöka om lån måste du vara minst 20 år, ha en årsinkomst på minst 125 000 kr, haft en inkomst i Sverige i minst 3 år och inte ha några betalningsanmärkningar. Vid låneansökan inhämtas kreditupplysning.