Artiklar

Vanliga frågor

När får jag mina pengar?

Hur får jag mina pengar?

Vad är annuitetslån?

Vad är en medlåntagare?

Vad är fördelen med en medlåntagare?

Kan jag lösa mitt lån när jag vill?

Ett lån på 50 000 kr med 7,49 % rörlig ränta (räntespann 5,95 - 25,95 procent 2022-03-31), med annuitetsbetalning och en återbetalningstid på 5 år, ger en effektiv ränta på 8,49 %. Totalt belopp att betala under lånets löptid är 120 180 kr. Annuitetsbeloppet är 2 003 kr per månad och antalet betalningar är 60 stycken. Räntan är rörlig och mellan 5.95 - 25.95%(2022-03-31) och sätts individuellt efter dina ekonomiska förutsättningar. Vid låneansökan inhämtas kreditupplysning. Kreditgivare är Svea Bank.

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR och banksekretess.